ชื่อ - นามสกุล :นายศุภพงศ์ ประภาศรี
ตำแหน่ง :ผู้จัดการ
หน้าที่หลัก :บริหารร้าน
ที่อยู่ :152 หมู่ 2 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา